Osoby

Trwa wczytywanie

Stanisław Urstein

URSTEIN Stanisław, właśc. Ursztein, pseud. S. Le­nart (21 X 1915 Kleczew k. Poznania - 4 X 1970 Warszawa), akompaniator, dyrygent, kierow­nik muz. teatru. Pochodził z rodziny o dużych tra­dycjach muz.; był synem Władysława U. i Ewy z domu Bock, bratankiem pianisty Ludwika U., mę­żem Wandy Stanisławy z domu Kopeć. Uczył się w Warszawie, maturę zdał w 1935, potem dwa lata studiował prawo na Uniw. Warszawskim. Gry na fortepianie zaczęła go uczyć matka, kontynuował naukę w Szkole Muz. im. Karłowicza, którą ukoń­czył w 1937; śpiewu uczył się u E. Walterówny i Z. Fedyczkowskiej (1932-35). Pierwszy raz na estra­dzie wystąpił w 1932. Pod pseud. Lenart występo­wał jako akompaniator i pieśniarz w radiu. W sez. 1935/36 pracował jako pedagog w Studio Opero­wym TON przy T. Wielkim w Warszawie, w 1936-39 był korepetytorem solistów w tym teatrze. Rów­nocześnie akompaniował na koncertach wielu zna­nym śpiewakom. Brał udział w kampanii wrześnio­wej 1939, po czym wraz z oddziałem przeszedł na Węgry; internowany w obozie Jolsva, zorganizował tam chór żołnierski. Później przygotowywał kon­certy w klubie uchodźców pol. w Budapeszcie. W 1940 przez Jugosławię i Turcję przedostał się do Palestyny, gdzie został żołnierzem Brygady Strzel­ców Karpackich; był współzałożycielem, aktorem i kier. muz. Czołówki Teatralnej (potem T. Polowy). Przygotowywał tam składanki estradowe, kompono­wał ilustrację muz. do przedstawień, np. do komedii "Ich ośmiu i ona jedna", a nawet zagrał Radcę An­zelma ("Ptak"). W 1942 został odkomenderowany do szkoły kadetów na Środkowym Wschodzie. Uczył tam przedmiotów muz., zorganizował chór i grupy teatr.; wystawił z młodzieżą "Wesele", "Noc listopa­dową", "Wyzwolenie", "Gałązkę rozmarynu" oraz "Halkę" i fragm. "Strasznego dworu". W 1947 powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Do 1950 był zastępcą dyr. muz. ARTOS-u, współzałożycielem i dyrygentem Opery Objazdowej (krótko), w tygod­niku "Dziś i Jutro" drukował artykuły publicystyczne i recenzje. W 1952 zaczął pracę akompaniatora na Wydz. Wokalnym warsz. PWSM. Występowali też na koncertach. W sez. 1959/60 był dyrygentem w Operetce w Szczecinie, pianistą Filharmonii Szczecińskiej oraz prof. klasy kameralnej w średniej szkole muzycznej. Przygotował wokalnie i muzycznie prem. "Kramu z piosenkami" w T. Współczesnym w Szczecinie (1960), potem w warsz. T. Ateneum (1961). W 1961 objął stanowisko korepetytora solistów Opery warszawskiej. Był konsultantem i autorem opracowania wokalnego widowiska "Dziś doi Ciebie przyjść nie mogę" w warsz. T. Klasycznym (1967) i nast. jego wystawień w innych teatrach. W 1969 został zaangażowany do warsz. PWST, w 1970 mianowany docentem. Śpiewacy i aktorzy cenili wysoko jego wiedzę wokalną, smak artyst. i teatr. doświadczenie. Był współtwórcą ich scen. sukcesów.
Bibl.: Almanach 1970/71; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 334. 335, 339 (il.); Ruch Muz. 1972 nr 19 (B. Kaczyński): Zesz. Hist. z. 49; Akta, SPAM; Akta (tu fot.), ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji