Osoby

Trwa wczytywanie

Leokadia Zienko

ZIENKO Leokadia, zamężna Szczepańska (3 V 1927 Wilno - 30 VI 1971 Warszawa), tancerka, śpiewaczka. Była córką Aleksandra i Wiktorii Z., żoną Zygmunta Szczepańskiego, matką tancerki Bar­bary Szczepańskiej. Od szóstego roku życia pobie­rała lekcje tańca u ros. tancerki Murasowej, nast. uczęszczała do szkoły baletowej. W 1944 zdała maturę. Została przez Niemców wywieziona do pra­cy na teren Prus Wschodnich. Po zakończeniu II wojny świat. występowała w 1945-46 w T. Dra­matycznym Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1946 jako solistka baletu została zaangażowana do T. Wielkiego w Poznaniu, gdzie pozostała do 1949. Od 15 X 1949 do 30 IX 1957 była solistką baletu Opery Śląskiej w Bytomiu. W grudniu 1957 zade­biutowała jako śpiewaczka w roli Fedory ("Bal w operze") w Operetce Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1957-62 pracowała jako "aktorka i śpiewaczka do ról charakterystycznych amantek i subretek" (z umo­wy o pracę). Zaangażowała się tam ponownie na pół etatu w sez. 1965/66, ale w ciągu sez. przeniosła się do warsz. Operetki i tam pozostała jako solistka do końca życia.
Wielostronność talentu pozwalała jej tworzyć kre­acje, "w których obok dobrej techniki i tempera­mentu wykazywała swobodę i plastykę ruchów, a nade wszystko pogłębienie psychologiczne odtwo­rzonej postaci" (A. Dygacz). Tańczyła partie solowe, takie jak: Piękna Dziewczyna ("Swantewit", 1948), Zo­sia ("Złota kaczka", 1951), Zarema ("Fontanna Ba­chczysaraju"), Kopciuszek ("Kopciuszek", 1953), Zosia ("Na kwaterunku"), Biljana ("Ochrydzka legenda", 1956). Do ważniejszych jej ról operetkowych należały: tyt. w "Rozkosznej dziewczynie" oraz Honorata ("Biała wil­czyca"). W grudniu 1958 opracowała choreografię do spektaklu "Zaczęło się w banku" w Operetce Ślą­skiej w Gliwicach.
Bibl.: Opera Śląska 1945-55 (A. Dygacz); Świtała; Turska: Almanach; Turska: Przewodnik; Akta, ZASP; Programy, IS PAN.
Ikon.: J. Żebrowski: Z. jako Zarema (Fontanna Bachczy­saraju), rys., repr. Echo Krak. 1951 nr 145.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji