Artykuły

Opera w podróży

KOSZALIŃSKI sukces artystów szczecińskiej Opery i Operetki za­pewne utwierdzi kierownictwo na­szego teatru muzycznego w po­dróżniczych planach. Przedstawie­nia "Królewny Śnieżki i krasno­ludków" w Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zostały entuzjastycznie przy­jęte przez widzów. Dlaczego gdzie indziej miałoby być inaczej? Jak się dowiedzieliśmy, prowadzone są rozmowy z teatrami w Gorzowie, Pile i Krakowie. Ich wynik nie jest jeszcze przesądzony, ale ważne, że podejmowane są choć próby na­wiązania współpracy, która przy­nieść może korzyści także widzom w Szczecinie. Tak właśnie będzie w wypadku szczecińsko-koszalińskiego "flirtu" teatralnego: pod ko­niec lutego aktorzy z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego zaprezen­tują na scenie Opery i Operetki mu­sical dla dzieci "O dwóch takich co ukradli księżyc".

Wiadomo już, że przed świętami wielkanocnymi artyści Opery i Ope­retki podróżować będą po woje­wództwie zachodniopomorskim (wystąpią np. w katedrze w Ka­mieniu Pomorskim) z oratorium "Stabat Mater" Rossiniego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji