Artykuły

Piekielny świat hazardu

Wszystkie spektakle w reżyserii Mariusza Trelińskiego cieszą się ogromnym powodzeniem, na ten zaś warszawska publiczność cze­kała wyjątkowo długo. Premiera "Da­my pikowej" Piotra Czajkowskiego od­była się już rok temu, w grudniu, w Staatsoper w Berlinie. Jest to bowiem koprodukcja naszej Opery Narodowej z tym słynnym w Europie teatrem. Do­piero teraz ta inscenizacja zostanie przeniesiona na warszawską scenę. Obok "Eugeniusza Oniegina" jest "Dama pikowa" najpopularniejszym dziełem scenicznym Czajkowskiego. Spodobała się petersburskiej publiczno­ści podczas prapremiery w 1890 r. i od te­go momentu bywa wystawiana na całym świecie. Kompozytor wraz z bratem Modestem Czajkowskim, autorem libretta, wykorzystał nowelę Puszkina, ale doko­nał wielu zmian w stosunku do pierwo­wzoru literackiego. Jest to zatem nie tyl­ko opowieść o hazardowym szaleństwie, ale i o wielkiej, tragicznej miłości.

W "Damie pikowej" - tak jak i w in­nych swych spektaklach - Mariusz Treliń­ski odszedł od realnej dosłowności. W pierwszej scenie zamiast petersburskie­go parku jest sala karcianych pokus oświetlona czerwonym światłem. I jest główny bohater Herman, od początku obecny w tym nocnym, a może piekiel­nym świecie, który go wciąga, a przed którym nie ma siły się bronić. Kto widział berlińską inscenizację, a do Staatsoper wybrało się rok temu wielu operowych fa­nów z Polski, może być jednak teraz za­skoczony. Reżyser zapowiada, iż wprowa­dził sporo zmian w przedstawieniu.

Mariusz Treliński jak zawsze pracu­je ze stałą ekipą realizatorów: scenogra­fem Borisem F. Kudlićką, choreogra­fem Emilem Wesołowskim oraz auto­rami kostiumów Magdaleną Tesławską i Pawłem Grabarczykiem. Muzycznie warszawską premierę przygotowuje na­tomiast Kazimierz Kord, który po dłu­giej przerwie powraca do opery.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji