Artykuły

Trzy asy z Damą Pikową

Mariusz Treliński, Boris Kudlicka i Kazimierz Kord - asy polskiej sceny muzycznej rozdają karty w najnowszej premierze w Teatrze Wielkim.

Nowa inscenizacja "Damy Pi­kowej" Piotra Czajkowskiego powstała w koprodukcji ze Staatsoper w Berlinie. Rok te­mu odbyła się tam premiera tej opery w reżyserii Mariu­sza Trelińskiego z udziałem Placido Domingo. Teraz przed­stawienie zaadaptowano dla warszawskiej sceny.

Słynny artystyczny duet Treliński-Kudlicka (reżyser-scenograf) wsparł od strony mu­zycznej wybitny dyrygent Kazimierz Kord, który po wielu latach powrócił do współpra­cy z Operą Narodową. Wspól­nie rozgrywają partię, zwaną "Damą Pikową". - Najprost­sze rozumienie tej opery, to:

Kto nie ma szczęścia w kar­tach, ten ma w miłości - wy­znaje Treliński. - Tajemnica jednak tkwi znacznie głębiej. Jak twierdzą realizatorzy, zapewne gdzieś w przepaści między romantyzmem a te­raźniejszością i między miło­ścią a pieniądzem. Swą insce­nizacją nie chcą dawać jed­noznacznej odpowiedzi, ale otoczyć widza aurą tajemni­cy. Pomogą ją stworzyć wy­bitni śpiewacy, m.in. Małgo­rzata Walewska, Krzysztof Bednarek, Paweł Wunder i Mi­kołaj Zalasiński.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji