Artykuły

Klasyka i awangarda Mariusza Trelińskiego

W niedzielę w Teatrze Wielkim - Operze Na­rodowej odbędzie się premiera "Damy piko­wej" w reżyserii Mariu­sza Trelińskiego.

Treliński znany jest jako reżyser filmów "Pożegna­nie z jesienią" i "Egoiści". Od dłuższego czasu swo­ją karierę artystyczną wią­że jednak z teatrem. Do je­go największych osiągnięć należą spektakularne wy­stawienia oper "Madame Butterfly" Pucciniego i "Don Giovanni" Mozarta. Treliński łączy tradycyjne fabuły i klasyczną muzykę z awangardowymi pomy­słami inscenizatorskimi. Dla wielu jego nowoczesna estetyka kojarzy się z ope­rowymi dokonaniami Pete­ra Greenawaya.

Tym razem reżyser za­prezentuje warszawskiej publiczności kolejne dzie­ło z serii klasyków opery światowej - "Damę piko­wą" Piotra Czajkowskiego na podstawie opowiadania Aleksandra Puszkina.

Spektakl miał swoją świa­tową premierę w 1890 ro­ku. Obok "Eugeniusza Oniegina" zaliczany jest do najwybitniejszych osią­gnięć Czajkowskiego.

Oprócz Trelińskiego spek­takl współtworzyli nie mniej znakomici artyści - dekoracjami zajął się Boris F. Kudlićka, autorem cho­reografii jest Emil Weso­łowski, a kostiumy zapro­jektowali Magdalena Tesławska i Paweł Grabar­czyk. W rolach głównych wystąpią m.in. Krzysztof Bednarek, Małgorzata Wa­lewska oraz Lada Biriucov. Przedstawienie będzie pre­zentowane w oryginalnej wersji językowej z polski­mi napisami.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji