Artykuły

Raj utracony

Biblijny epos Johna Miltona z 1667r. - jedno z najważniej­szych dzieł literatury europejskiej - posłużył Krzysz­tofowi Pendereckiemu do stworzenia monumentalnego scenicz­nego oratorium.

Opowieść o szczęśliwych dniach Adama i Ewy w raju, kuszeniu przez szatana, grzechu i wygnaniu z ogrodu edeńskiego stała się dla Johna Miltona pretekstem do napisania gigantyczne­go poematu pełnego filozoficznych, teo­logicznych i moralnych dygresji. Zada­nia przełożenia tego dzieła na język muzyki podjął się pod koniec lat 70. ubie­głego stulecia Krzysztof Penderecki. Po­wód podjęcia tej niebagatelnej pracy też był nie byle jaki: zamówienie złoży­ła słynna chicagowska Lyric Opera chcą­ca w ten sposób uczcić 200. rocznicę po­wstania Stanów Zjednoczonych.

Penderecki posłużył się librettem Christophera Frya, będącym siłą rze­czy wyborem najistotniejszych frag­mentów z dzieła Miltona i zawierają­cym sugestię, by partie głównych bo­haterów - Adama i Ewy, odtwarzali równocześnie śpiewacy i tancerze. Ten sposób ujęcia tematu idealnie pa­sował do koncepcji Pendereckiego, który chciał napisać nie tyle operę, co przywołać popularny w XVII wieku gatunek oratorium scenicznego. To oczywiście była jedna z wielu inspira- cji: kompozytor posłużył się styliza­cją (i cytatami) na barokowe opery i oratoria, Wagnerowskie dramaty mu­zyczne, sięgnął też po awangardowe techniki i brzmienia, którym zawdzię­czał światową sławę.

Oprócz chóru, solistów i tancerzy Opery Wrocławskiej w spektaklu wezmą udział goście specjalni: rolę ociemniałe­go Miltona wprowadzającego widza w opowieść wcieli się Jerzy Trela. Zawie­dzionemu postępkiem człowieka Bogu głosu udzieli Olgierd Łukaszewicz.

"Raj utracony" inscenizuje i reży­seruje Waldemar Zawodziński, chore­ografię przygotowała Janina Niesobska, kostiumy Małgorzata Słoniowska. Dyryguje Andrzej Straszyński.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji