Autorzy

Trwa wczytywanie

Jan Wilkowski

Aktor i reżyser teatru lalek, dramatopisarz, scenarzysta teatralny i telewizyjny, pedagog, dyrektor teatru, plastyk (grafik).

Ukończył prywatne gimnazjum Władysława Giżyckiego w Warszawie. Podczas okupacji przebywał w Radomiu, gdzie w 1944 został aresztowany. Po uwolnieniu walczył jako żołnierz AK w oddziale partyzanckim por. „Huragana” w Puszczy Kozienickiej.

Interesował się plastyką. Po wojnie pracował jako dekorator i grafik. Publikował satyryczne rysunki w czasopismach („Mucha”, „Szpilki”). Chciał zdawać na Akademię Sztuk Pięknych, ale zafascynował go teatr lalek. Wybrał naukę w nowo otwartej w Warszawie w 1948 Szkole Dramatycznej Teatru Lalki i Aktora, prowadzonej przez Janinę Kilian-StanisławskąHenryka Ładosza. Od drugiego roku studiów Janina Kilian-Stanisławska zaangażowała go do prowadzonego przez siebie Teatru Lalek „Niebieskie Migdały”.

Pod koniec 1950 roku dyrekcję „Niebieskich Migdałów” przejął Władysław Jarema. Zmienił nazwę teatru na „Lalka”, a Jana Wilkowskiego uczynił swoim najbliższym współpracownikiem. Wkrótce Jarema odszedł, proponując Wilkowskiemu przejście do krakowskiej „Groteski”. Jednakże młody lalkarz został w Warszawie. Doprowadził do premiery rozpoczęty przez Jaremę spektakl Maciej Kłosek, ocalając „Lalkę” przed likwidacją, i w lutym 1952 otrzymał nominację na kierownika artystycznego tego teatru. Pozostał na tym stanowisku do 1969.

Jan Wilkowski jako Lalkarz Jean – „Guignol w tarapatach”, reż. Jan Wilkowski, Teatr Lalka, Warszawa, prem. 21 marca 1956.
Jan Wilkowski jako Lalkarz Jean – Guignol w tarapatach, reż. Jan Wilkowski, Teatr Lalka, Warszawa, prem. 21 marca 1956.

Jako aktor zadebiutował rolą Mefista w Pani Twardowskiej wg Mickiewicza w „Niebieskich Migdałach”. Zarówno jako animator lalek, jak i aktor w żywym planie, stał się artystą wybitnym, o wielkiej sile scenicznej, znakomicie nawiązującym kontakt z publicznością, zarówno dorosłą, jak i dziecięcą. Największym osiągnięciem aktorskim Wilkowskiego była rola Jeana w Guignolu w tarapatach (1956). W Paryżu w 1959 otrzymał za tę rolę dyplom „najwybitniejszego lalkarza Sezonu Teatru Narodów”.

Był artystą totalnym – ogarniał całość przedstawienia, najchętniej łącząc funkcję aktora, autora scenariusza, reżysera i scenografa. W praktyce rzadko udawało mu się pełnić te wszystkie funkcje naraz, korzystał więc ze sprawdzonych współpracowników. Najbliższym mu artystą był scenograf Adam Kilian, z którym razem stworzyli tak znakomite przedstawienia, należące do najwyższych osiągnięć teatru lalek w Polsce, jak wspomniany Guignol w tarapatach (Grand Prix i Złoty Medal na festiwalu w Bukareszcie w 1958) oraz O Zwyrtale muzykancie, czyli Jak się góral dostał do nieba (1958, z muzyką Krzysztofa Pendereckiego) – przedstawienie uznane przez niemieckiego lalkarza Harro Siegela za „najlepsze przedstawienie w historii lalkarstwa światowego”.

„O Zwyrtale muzykancie, czyli jak góral dostał się do nieba”, reż. Jan Wilkowski, scen. Adam Kilian, Teatr Lalka, Warszawa, prem. 23 grudnia 1958.
O Zwyrtale muzykancie, czyli jak góral dostał się do nieba, reż. Jan Wilkowski, scen. Adam Kilian, Teatr Lalka, Warszawa, prem. 23 grudnia 1958.

Reżyserii teatru lalek uczył się jako asystent Janiny Kilian-Stanisławskiej, a także współpracownik Władysława Jaremy oraz stażysta Bertolta Brechta. Oficjalne uprawnienia uzyskał w 1960. Poza GuignolemZwyrtałą wyreżyserował w „Lalce” m.in. Wielkiego Iwana (1954, 1963, 1967), Jabłoneczkę (1955), Zaczarowany fortepian (1957), Tymoteusza Rymcimci (1960), Tygrysa Pietrka (1962), Kolędników na ulicy, czyli Szkice do Szopki warszawskiej (1963), My i nasze krasnoludki (1967), Wicka Warszawiaka (1969, przedstawienie zdjęte z afisza na etapie prób).

Po odejściu z „Lalki” Wilkowski współpracował jako reżyser z różnymi teatrami: w Toruniu, Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Szczecinie. W latach 1971–1973 był związany z warszawskim „Guliwerem”, w latach 1975–1979 oraz 1983–1986 z Białostockim Teatrem Lalek. Reżyserował na Kubie i w Stanach Zjednoczonych.

Największymi sukcesami w okresie po „Lalce” były przedstawienia: Zielona Gęś wg Gałczyńskiego (BTL 1984), której Wilkowski był nie tylko adaptatorem i reżyserem, ale i scenografem; Dekameron 8,5 według Giovanniego Boccaccia, z komentarzami Gianniego della Lupusa czyli Wilkowskiego (BTL 1986), który uzyskał m.in. nagrodę za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Chora i kukły” w Plewen w Bułgarii w 1990; Rzecz o Jędrzeju Wowrze (Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin, 1983) – Grand Prix za spektakl i I nagroda za reżyserię i inscenizację na XI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, 1983.

Wilkowski reżyserował też przedstawienia w teatrach nielalkowych: Pastorałkę w Teatrze Powszechnym w Warszawie (1964), Jasia i Małgosię w Teatrze Wielkim (1979) oraz w telewizji (m.in. Baśń o zaklętym kaczorze Leśmiana, Kalosze szczęścia Andersena, Szewc Kopytko i kaczor Kwak Makuszyńskiego, Karampuk wg Kerna – jako 8-dcinkowy serial telewizyjny).

Przez wiele lat (1957–1977) związany był z polską telewizją. Występował jako aktor w programach swojego autorstwa: w cyklu Janek Telewizorek (inscenizacje wierszy w teatrze jednego aktora, 1957–1959), Teatrzyk w koszu (1958–1965, 23 odcinki), jako Dziadek lalkowej Uli w cyklu Ula z I b, Ula z II b, Ula i świat (1965–1968, trzy serie po 14, 18 i 17 odcinków), w serialu lalkowym Przygody skrzata Dzięcielinka (1969–1972, 12 odcinków).

Prezentował i komentował programy lalkowe, takie jak Telewizyjny Festiwal Widowisk Lalkowych (1971–1975) czy cykl „Lalki w rękach mistrzów” (1972), do którego zaprosił takie światowe gwiazdy sztuki lalkowej, jak Eric Bramall, Jean Loup Temporal, Sannosuke Takeda.

Jego dorobek pisarski obejmuje około 60 tytułów – sztuk, scenariuszy oraz autorskich adaptacji. Szczególną popularnością do dzisiaj cieszy się cykl dla dzieci o misiu Tymoteuszu: Tymoteusz Rymcimci, Tymoteusz wśród ptaków, Tymoteusz i łobuziaki, Jesienna przygoda Tymoteusza, Wiosenna przygoda Tymoteusza, Tymoteusz majsterklepka.

Był zafascynowany folklorem góralskim – plastyką, muzyką, literaturą. Z tej miłości powstała wspomniana mistrzowska sztuka O Zwyrtale muzykancie, czyli Jak się stary góral dostał do nieba, inspirowana książkami Kazimierza Przerwy-Tetmajera Na skalnym PodhaluLegenda Tatr. Z kolei dzieje życia beskidzkiego świątkarza, Jędrzeja Wowry, opisane m.in. przez Emila Zegadłowicza, stały się inspiracją do najbardziej osobistego dzieła literackiego Wilkowskiego – sztuki lalkowej dla dorosłych Spowiedź w drewnie. Opowieść o ludowym świątkarzu rzeźbiącym Chrystusa Frasobliwego to zarazem opowieść o losie artysty, o męce twórczej, nieadekwatności rezultatów wobec zamierzeń, o pozycji artysty w społeczeństwie, o krzywdzących krytykach i prymitywnych zleceniodawcach, a wreszcie o człowieku rozmawiającym ze swoim Bogiem i o lalkarzu rozmawiającym z drewnianym partnerem-animantem. Przedstawienie zatytułowane Rzecz o Jędrzeju Wowrze, złożone ze Spowiedzi w drewnie w reżyserii autora oraz Żywotów świętych w reżyserii Wilkowskiego i Bohdana Głuszczaka (premiera 8.10.1983, Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin) przeszło do historii teatru lalek w Polsce jako jedno z najbardziej doniosłych osiągnięć.

Już w latach 70. XX wieku Jan Wilkowski stał się legendą polskiego lalkarstwa. Był człowiekiem o wyjątkowej osobowości i uroku osobistym. Jego miłość do lalek była zaraźliwa, co znalazło szczególne odbicie w pracy pedagogicznej. W 1974 wraz z Krzysztofem Rauem Wilkowski stworzył w Białymstoku zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (obecnie Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza). W latach 1975–1981 był dziekanem tego wydziału, a w latach 1981–1990 profesorem nowo powołanego Wydziału Reżyserii Teatru Lalek.

Ćwiczenia ruchowe studentów Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku, próba spektaklu dyplomowego Wielki Iwan Obrazcowa pod kierunkiem Jana Wilkowskiego. Sekwencja z Polskiej Kroniki Filmowej 78/13B (1978).
Żródło: kronikarp.pl

Wgląd w myślenie Wilkowskiego-reżysera o sztuce lalkarskiej daje antologia pt. 8 sztuk w poszukiwaniu autora (Warszawa 1982), w której każda z ośmiu sztuk różnych autorów (przez niego wybranych) została opatrzona fachowymi komentarzami Jana Anonima (pseudonim Wilkowskiego).

Osobowość Jana Wilkowskiego odcisnęła głębokie piętno na polskim teatrze lalek, widoczne do dzisiaj w pracy jego uczniów i współpracowników.

Bibliografia podmiotowa

 • Jan Wilkowski, Miś Tymoteusz. Sześć sztuk dla teatru lalek, red. Halina Waszkiel, Białystok 2009;
 • Jan Wilkowski, O Zwyrtale muzykancie, czyli Jak się stary góral dostał do nieba. Według nowel K. Przerwy-Tetmajera i pieśni ludowych [w:] Polskie sztuki dla teatru lalek. Antologia, wybór i oprac. Wiesława Domańska i Stanisław Wilczek, Łódź 1984;
 • Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie, „Teatr Lalek” 1970 nr 4; oraz [w:] Antologia klasycznych tekstów teatru lalek, oprac. Henryk Jurkowski, t. III: W kręgu polskich tradycji, Wrocław 2003;
 • Jan Wilkowski i Leon Moszczyński, Guignol w tarapatach, „Teatr Lalek” 1960 nr 11 ( maj);
 • 8 sztuk w poszukiwaniu teatru, Warszawa 1982 [wstęp i komentarze: Jan Anonim, czyli Jan Wilkowski].

Bibliografia przedmiotowa

 • Damulewicz Piotr, Spowiedź w drewnie czyli rzecz o Janie Wilkowskim, Białystok 2002;
 • Domańska Wiesława, Dramaturgia inna, „Teatr Lalek” 1970 nr 4;
 • Jan Wilkowski. Dokumentacja działalności, oprac. Marek Waszkiel, Łódź 1995, seria „Lalkarze – materiały do biografii”, red. Marek Waszkiel, nr 7;
 • Jurkowski Henryk, Moje pokolenie. Twórcy polskiego teatru lalek drugiej połowy XX wieku, Łódź 2006;
 • Waszkiel Halina, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013;
 • Waszkiel Marek, Dzieje teatru lalek w Polsce 1944–2000, Warszawa 2012;
 • Wiśniewska Jolanta Ewa, W poszukiwaniu „Złotego klucza”. Polska twórczość dramatyczna dla teatru lalek (1945–1970), Łódź 1999, seria „O teatrze lalek” pod red. Marka Waszkiela.

Halina Waszkiel, 2016

 

Mówiona encyklopedia teatru polskiego

O polskim teatrze lalek z prof. Markiem Waszkielem rozmawia prof. Dariusz Kosiński

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji