Biuletyn Komisji Repertuarowej dla Teatrów Ludowych [...], 1934, nr 1