Czasopisma

Trwa wczytywanie

Teatry Polskie w Warszawie : rocznik teatralny od 1/VIII 1915 – 1/I 1917 r.

Treść

 1. Od Redakcji  ►[ 3 ]
 2. Przełomowe dni  ►[ 7 ]
 3. Teatry a Komitet Obywatelski  ►[ 10 ]
 4. Wydział do spraw kultury  ►[ 15 ]
 5. Kazimierz Zalewski przez J[ana] Cz[empińskiego]  ►[ 16 ]
 6. Rok teatralny w teatrach miejskich przez K[azimierza] Zalewskiego  ►[ 18 ]
 7. Warszawska Szkoła Dramatyczna  ►[ 26 ]
 8. Znaczenie nowej szkoły dramatycznej, przez J[ózefa] Kotarbińskiego  ►[ 35 ]
 9. Praca nad przyszłością teatrów miejskich  ►[ 39 ]
 10. Podatek od widowisk, przez J[ana] Cz[empińskiego]  ►[ 45 ]
 11. Aforyzmy starego aktora, przez Mak. .... 54
 12. Gmachy teatralne w Warszawie, przez M[ieczysława] Rulikowskiego  ►[ 55 ]
 13. Bolesław Gorczyński, (sylwetka)  ►[ 61 ]
 14. Wojna a teatry, przez B[olesława] Gorczyńskiego 61
 15. Śmiej się pajacu! przez M[ichalinę] Makowiecką … 67
 16. Teatr „Rozmaitości“ (wywiad z p. W[ładysławem] Palińskim) przez J[ana] Czempińskiego  ►[ 69 ]
 17. Nastroje, przez T[adeusza] Jaroszyńskiego  ►[ 85 ]
 18. Ci, co odeszli… przez Juliana Dawisona 91
 19. W cukierni teatralnej, przez M[ichalinę] Makowiecką  ►[ 96 ]
 20. Nasze teatry podczas wojny, przez A[leksandra] Zelwerowicza  ►[ 97 ]
 21. „Migawki“ (krytycy warszawscy), przez A[dama] Dobrowolskiego  ►[ 104 ]
 22. Opera, przez C.  ►[ 109 ]
 23. Wyniki artystyczne, przez J[erzego] Boczkowskiego  ►[ 128 ]
 24. Filharmonja Warszawska, przez jl.  ►[ 134 ]
 25. Przed premjerą, przez M[ichalinę] Makowiecką  ►[ 136 ]
 26. Teatr Polski  ►[ 138 ]
  A. Zelwerowicz (sylwetka), przez J. W.   ►[ 141 ]
  J. Sosnowski (sylwetka) przez J. W.   ►[ 142 ]
  S. Jarniński (sylwetka), przez J. D-na   ►[ 143 ]
  Personel Teatru Polskiego   ►[ 147 ]
 27. Sylwetki (wierszyk),przez Maka.   ►[ 147 ]
 28. Teatr a życie przez Gustawa Beylina  ►[ 149 ]
 29. Teatry „Nowości” i „Letni“ — Red.  ►[ 151 ]
 30. Teatr „Nowości”, przez L[udwika] Śliwińskiego  ►[ 151 ]
 31. Teatr „Letni”  ►[ 159 ]
  Marceli Trapszo (sylwetka), przez Jana Wroczyńskiego  ►[ 162 ]
  Mary Mrozińska (sylwetka)  ►[ 165 ]
  Maria Zarębianka  ►[ 165 ]
  Wanda Micińska  ►[ 166 ]
  Władysław Grabowski  ►[ 166 ]
  Karol Adwentowicz  ►[ 166 ]
 32. Teatr „Mały“, przez Józefa Świeściaka  ►[ 167 ]
  Monika Krystyńska (sylwetka), przez j.d.  ►[ 168 ]
  Władysław Kindler – jd.  ►[ 169 ]
  Stanisław Ratowski – w.  ►[ 169 ]
  Józef Świeściak – w.w.  ►[ 170 ]
 33. Teatr w Dolinie  ►[ 173 ]
 34. Teatr Nowoczesny  ►[ 174 ]
 35. Balet warszawski, przez Adolfa Starkmana  ►[ 177 ]
 36. Koło dramatyczne T-wa Pracowników Handlowych [i Przemysłowych m.st. Warszawy]  ►[ 180 ]
 37. Sala Kameralna Hermana i Grossmana  ►[ 183 ]
 38. Teatr na Pradze, przez K-c.   ►[ 185 ]
 39. Polskie Towarzystwo dramatyczne, przez S.  ►[ 191 ]
 40. Teatr Artystyczny, przez J. Dawisona  ►[ 192 ]
 41. Małe teatry  ►[ 194 ]
 42. Kabarety, przez M. B.  ►[ 195 ]
 43. Polski klub artystyczny  ►[ 197 ]
 44. Teatr Popularny, przez K-c.  ►[ 198 ]
 45. Teatr Powszechny, przez K-c  ►[ 199 ]
 46. Obrona własności literackiej  ►[ 200 ]
 47. Świat teatralny  ►[ 201 ]
 48. Podsekcya pomocy dla muzyków zawodowych przez T.B.  ►[ 263 ]
 49. Sylwetki  ►[ 266 ]
 50. Kto to? przez M.  ►[ 268 ]
 51. Stan finansowy teatrów Miejskich  ►[ 269 ]
 52. Afisze teatralne przez W. M.  ►[ 272 ]
 53. Uzupełnienie  ►[ 275 ]
  Ogłoszenia
Opis czasopisma

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji